Welcome, Willkommen, Benvenuto, Bienvenido, Bienvenue, Добро пожаловат...

Engleski

Playschool - Engleski za decu od 4-6 godina

Engleski za osnovce

Engleski za odrasle

Cambridge ispiti

Nemački

Italijanski

Španski

Francuski

Ruski

ENGLESKI JEZIK

Dok ovo čitate, 130 000 studenata uči ili stiče znanja iz engleskog jezika u školama širom sveta. Pridružite im se !

Značaj engleskog jezika

Kao što znamo, živimo u vremenu globalizacije. Engleski jezik, kao univerzalni jezik, je tu značajna karika i koristi se u mnogim zemljama. Stoga, da bi ispratili globalne trendove, većina univerziteta širom sveta uključuje engleski jezik kao jedan od osnovnih predmeta. Nivo poznavanja ovog jezika je često bitan, ako ne i presudan kriterijum, prilikom prijavljivanja za određena radna mesta ili prijem na fakultet, članstvo u nekoj instituciji. Posle nekih uvodnih testova i upoznavanja, završni krug obično podrazumeva intervju na engleskom. Kompanije pozdravljaju i prihvataju kandidate koji pored relevantnih veština i kvalifikacija još i tečno govore engleski, dok one kojima engleski nije jača strana, odbijaju. Treba znati da učenje engleskog uopšte nije naporno i komplikovano, ukoliko učite na pravom mestu; učenje čak može biti vrlo zanimljivo i dinamično, a samim tim i lako. Naravno, vremenski period koji je pojedincu potreban da savlada jezik, zavisi od toga sa kojim predznanjem počinje. Pre bilo kakvog početka, osoba treba da proceni svoje mogućnosti, a zatim osmisli način učenja koji će mu najbolje odgovarati. Onaj ko je dobar u govoru, ne mora biti dobar u pisanju na engleskom, a jasno je da se treba ostvariti na oba plana. Zato, prilikom izbora načina učenja, nijedan aspekt ne sme da se zanemari, mora se raditi i na pisanju i na govoru. Znanje engleskog jezika nije više samo pitanje želje, to je potreba i nužnost. Više od pola milijarde ljudi širom sveta govori engleski. Engleski je jezik međuetničkih komunikacija u EU. Kao rezultat toga – više od polovine Evropljana (uglavnom mladi) ne može komunicirati na drugom, sem na engleskom jeziku. Na engleskom jeziku su resursi oko 80 posto svih sajtova. U dvadeset i prvom veku, nepoznavanje jezika ne sme biti barijera komunikaciji.

Škola Parlare organizuje kurseve za sve uzraste i nivoe znanja:

o Školica za decu od 4 do 6 godina

o Kursevi za osnovce

o Kursevi za srednjoškolce

o Kursevi za odrasle

o Poslovni engleski

o Priprema za Cambridge ispite

Engleski za decu

Škola stranih jezika PARLARE pruža mogućnost učenja engleskog jezika od malih nogu. Kroz rad sa decom, pažljivim izborom najpouzdanijih metoda, udžbenika I sredstava osmislili smo kompletan program koji naši polaznici prate od četvrte godine života , preko predškolskog uzrasta do kraja osnovne škole. Ovakav program obezbeđuje kontinuitet I omogućava deci ne samo da bez problema savladavaju gradivo u redovnoj školi, već da strani jezik koriste lagodno i bez ustezanja čak i na najvišim nivoima. Naši nivoi usklađeni su sa nivoima CEF ( Zajednički evropski okvir) i prate standarde koje ovi nivoi postavljaju.

na vrh...

Playschool - Engleski za decu uzrasta od 4 do 6 godina

Učenje jezika kod nas može početi sa 4 ili 5 godina. Prednosti ranog početka su brojne: deca lakše usvajaju glasovni sistem stranog jezika, nemaju strah od greške i uče lako i bez opterećenja. Ovakav program je odlična priprema za ozbiljniji rad u školskom uzrastu. Zato smo osmislili dva nivoa za predškolce:

PREDŠKOLSKI A (Pre-school A) - 4 i 5 godina

PREDŠKOLSKI B (Pre-school B) - 5 i 6 godina

Opis :

Dva puta nedeljno po 45 minuta

Vaše dete već sa 4 godine može postati naš polaznik i početi da uči jezik na zanimljiv i delotvoran način. Grupe broje do osmoro dece, a sa svakom grupom radi profesor engleskog jezika. Časovi za najmlađe obiluju brojnim aktivnostima koje se odvijaju u blokovim od po 15 minuta. Igre, pesme, takmičenja, rad sa slikama, lutkama,video i audio materijalom, ispunjavaju svaki minut časa i aktiviraju prirodnu radoznalost dece na tom uzrastu. Deca su u ovom dobu prirodno naklonjena da ponavljaju i oponašaju ono što čuju i ne razmišljajući o tome da na taj način uče. Zahvaljujući obilju igara i aktivnosti koje su zasnovane na ponavljanju određenih reči i fraza, deca lako usvajaju čitave rečenice i rečenične konstrukcije.

na vrh...

Engleski za osnovce

Opis :

2 x nedeljno po 60 minuta

Od početka se radi na razvijanju svih jezičkih veština - govoru, slušanju, čitanju i pisanju, ali se insistira na konverzacijskom pristupu – sve što se nauči, stavlja se u funkciju i upotrebljava se u konkretnoj situaciji. Naši stručni i kreativni profesori kontinuirano prate i procenjuju rad svih plaznika i maksimalno se angažuju da ih na pravi način motivišu. U radu sa decom koriste se metode koje se baziraju na iskustvu , ali se stalno usklađuju sa najnovijim trendovima, uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti polaznika.

S.O.S.časovi

Ukoliko je vašem detetu potrebna pomoć u savladavanju našeg programa, ili programa u školi, može nam se uvek obratiti za pomoć i mi ćemo organizovati čas baš za tu svrhu.

na vrh...

Engleski za odrasle

Savremene metode nastave podrazumevaju interaktivan odnos predavača i polaznika što je osnova svakog časa i doprinosi aktivnom usvajanju jezika.

Male grupe (4-8 polaznika) u potpunosti omogućuju održavanje dinamičnih časova na kojima su svi podjednako zastupljeni.

Kroz konverzaciju – dijaloge, rasprave, iznošenje stavova, suprotstavljanje mišljenja … usvaja se situacioni i funkcionalni jezik.

Opšti kursevi engleskog jezika organizovani su kao General English, opšti kursevi jezika, na svim nivoima, od kurseva za apsolutne početnike do pripremnih kurseva za sticanje međunarodno priznatih sertifikata FCE, CAE, CPE; kao i kursevi poslovnog engleskog jezika, od B1 do C1 nivoa.

Svaki nivo ima precizan plan i program po kome se nstava odvija. Nivoi su isklađeni sa zajedničkim evropskim okvirom (Common European Framework) i paralelno se razvijaju sve četiri jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje i govor).

Metode su savremene, multimedijalne, a profesori ambiciozni i puni entuzijazma. Prostor i atmosfera je prijatna. Nastava je grupna (4 do 8 polaznika), a po potrebi može biti i individualna ili organizovana u manjim grupama.

Napredak nivoa znanja se prati internim testovima i završnim ispitom. Uspešnim polaznicima dodeljuju se sertifikati na kraju kursa. Skupština Saveta Evrope (Council of Europe) usvojila je 2001. godine Zajednički evropski portfolio (The Common European Framework of Reference, skraćeno – CEFR), kojim se nastava stranih jezika na teritoriji EU standardizuje po sledećim nivoima:

• A1 (elementary - početni)

• A2 (pre-intermediate - niži srednji)

• B1 (intermediate - srednji)

• B2 (upper-intermediate - viši srednji)

• C1 (advanced - napredni)

• C2 (proficiency - najviši stepen vladanja jezikom, blizak maternjem jeziku)

Testiranje predznanja je obavezno za sve koji su već učili strani jezik, besplatno je. Potrebno ga je zakazati. Testiranjem možemo precizno odrediti nivo Vašeg znanja. Koncepcija i organizacija programa naših kurseva je takva da omogućava pohađanje kursa koji je u potpunosti u skladu sa Vašim postojećim znanjem

• Fond časova je 60 časova od 45 min.

• dinamika rada je 2x2 časa nedeljno

Trajanje kursa je 15 nedelja

na vrh...

Cambridge ESOL ispiti iz engleskog jezika

Međunarodno priznate kvalifikacije

Kembridž ispiti iz engleskog jezika obuhvataju razne vrste sertifikata i diploma,a koncipirani su tako da izlaze u susret potrebama polaznika svih uzrasta i nivoa znanja.

Prvi Kembridž ispiti održani su 1913. godine, a ovaj program je prvi put uveden u našu zemlju 1991. godine. Od tada se više od 15 000 kandidata prijavilo za polaganje ovih ispita.

Ispite možete da polažete u više različitih termina u toku godine, u nekom od centara Britanskog saveta (Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kragujevcu, Nišu).

Priprema za međunarodno priznate Kembridž ispite opšteg engleskog jezika organizovana je za seldeće nivoe:

YLE (Cambridge Young Learners English Test)

Testovi engleskog jezika za decu najmlađeg uzrasta Ovi testovi posebno su osmišljeni za decu između 7 i 12 godina. Ovaj test polaže više od 310 000 najmlađih u oko 55 zemalja širom sveta. Postoji tri nivoa testova:

• Starters

• Movers

• Flyers

Zašto polagati YLE ispit?

Ovi testovi omogućuju prijatno upoznavanje sa polaganjem javnih ispita i istraživanja pokazuju da motivišu decu. Njihov cilj je da:

• jednostavna upotreba jezika

• provera znanja precizno i prijatno

• prezentuju pozitivno iskustvo internacionalnih testova

• promovišu i ohrabre efektivno učenje i podučavanje

Ovi testovi mogu biti kamen temeljac za ostale ESOL ispite. Kao najviši stepe, Flyers testovi su skoro jednaki KET ispitu. Mogu koristiti kao put ka KET ili PET ispitu, kako kandidati odrastaju.

Šta uključuje YLE test?

• Čitanje i pisanje (20, 30 i 40 minuta)

• Govor (5-10 minuta)

• Slušanje (20-25 minuta)

Ne postoje ocene. Svako dete koje prisustvuje na sve tri dela ispita dobija Diplomu.

KET (Key English Test)

Početni nivo

KET je prvi nivo Kembridž ispita i njm se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Da li poznajete osnove engleskog? Možete li da razumete jednostavne tekstove? Možete li da učestvujete u jednostavnoj konverzaciji? Možete li da razumete kratke poruke i jednostavne direkcije? Ako možete, onda je KET ispit za vas. KET polaže više od 40 000 ljudi svake godine u više od 60 zemalja.

Zašto polagati KET?

KET se bazira na jeziku koji se koristi u realnim situacijama i uključuje osnovno poznavanje čitanja, pisanja, slušanja i govora. Pomaže razvoj praktične primene engleskog jezika koje mogu poslužiti prilikom putovanja, učenja ili rada u zemljama engleskog govornog područja. Iako je KET ispit osnovnog poznavanja jezika, pomaže vam da proverite svoje znanje ili nedostatke. Možete da planirate dalje učenje ili da polažete PET ili ostaleCambridge ESOL ispite.

Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat.

Šta KET ispit uključuje?

KET ispit se sastoji iz tri dela:

• Čitanje i pisanje (70 minuta)

• Slušanje (30 minuta)

• Govor (8-10 minuta)

Svaki od kontrolnih listova upućuje se na Cambridge gde se ocenjuje, sem Testa Govora, koji obrađuju dva lokalna ispitivača koji direktno ispituju kandidate.

Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama «položio/la» i «položio/la s izuzetnim uspehom».

PET (Preliminary English Test)

Niži srednji nivo

PET je drugi nivo Cambridge ESOL ispita.

Ako možete da se snalazite sa svakodnevnim pisanim i govornim engleskim jezikom ( npr. da čitate jednostavne tekstove i članke, pišete jednostavna privatna pisma, pravite beleške tokom sastanaka) onda je ovo ispit za vas. PET polaže više od 80 000 ljudi svake godine u više od 80 zemalja širom sveta i predstavlja kvalifikaciju ukoliko želite da radite ili studirate u inostranstvu ili ostvarite karijeru u internacionalnom poslovanju. Takođe je korisna priprema za ispite višeg nivoa znanja, kao što su FCE, CAE i CPE ispiti.

Zašto polagati PET?

Spremanje za polaganje PET ispita je popularan način da unapredite znanje iz engleskog jezika i koristite ga u različitim kontekstima. PET pokriva četiri osnovne baze jezika- čitanje, pisanje, slušanje i govor, koristeći materijal iz realnog svakodnevnog života. Obezbeđuje uvid u praktične veštine i pokazuje mogućnost snalaženja u sekretarskom ili menadžerskom poslu i u mnogim privrednim granama, kao što je turizam gde je kontakt na engleskom neophodan.

Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat. Sertifikat priznaju poslodavci u mnogim zemljama, kao i univerziteti kao početnu kvalifikaciju iz engleskog jezika.

Šta PET ispit uključuje?

PET se sastoji iz tri dela:

• Čitanje i pisanje (90 minuta)

• Slušanje (30 minuta)

• Govor (oko 11 minuta)

Svaki od kontrolnih listova upućuje se na Cambridge gde se ocenjuje, sem Testa Govora, koji obrađuju dva lokalna ispitivača koji direktno ispituju kandidate.

Uspešni kandidati dobijaju sertifikate s ocenama «položio/la» i «položio/la s izuzetnim uspehom».

FCE (First Certificate in English)

Viši srednji nivo

Izaberite FCE ispit ukoliko je vaše znanje uz engleskog jezika adekvatno za primenu u svakodnevnim okolnostima, uključujući posao i studiranje. Da biste bili uspešni, morate imati bogat rečnik i biti u stanju da definišete argument i koristite adekvatni stil komunikacije u zavisnosti od situacije. Takođe, morate pokazati poznavanje konvencija ljubaznosti i stepena formalnosti kada se pojave u komunikaciji. FCE ispit polaže više od 270 000 ljudi u više od 100 zemalja širom sveta.

Zašto polagati FCE ispit?

FCE je idealan ukoliko želite da radite ili studirate u inostranstvu ili ostvarite karijeru koja zahteva poznavanje jezika (npr. biznis, medicina, tehnologija).

FCE pokazuje poznavanje praktičnih veština i mogućnost snalaženja u sekretarskom ili menadžerskom poslu i u mnogim privrednim granama, i posebno turizmu, gde je kontakt na engleskom neophodan. Uspešni kandidati pokazuju sposobnost da se snalaze sa pisanim dokumentima i telefonskim razgovorima i nekim neakademskim kursevima i jednostavnim knjigama i člancima.

FCE je, takođe, uspešna priprema ukoliko se spremate za polaganje viših nivoa ESOL ispita.

Ako uspešno položite ispit, dobijate University of Cambridge ESOL Examinations sertifikat. Sertifikat priznaju poslodavci u i univerziteti kao širom sveta.

Šta FCE ispit uključuje?

• Čitanje (75 minuta)

• Pisanje (90 minuta)

• Engleski u praksi (75 minuta)

• Slušanje (40 minuta)

• Govor (14 minuta)

Uspešni kandidati dobijaju sertifikat sa ocenama A, B i C.

Detaljnije o ostalim ESOL ispitima:

CAE (Certificate in Advanced English) – Viši prvi nivo

CPE (Certificate of Proficiency in English) – Viši drugi nivo

BEC (Business English Certificates) – Poslovni engleski

CELS (Certificate in English Language Skills)

TKT (Teaching KnowledgeEnglish)

možete da saznate na sajtu Kembridža.

www.CambridgeESOL.org

na vrh...

NEMAČKI JEZIK

O Nemačkom jeziku

Nemački jezik pripada zapadnoj grani germanskog jezika i pre svega priča se u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Istočnoj Belgiji, Južnom Tirolu, Elsasu i Lotringu kao i u manjinskim delovima srednjoevropskih zemalja. Nemački takođe spada i u nacionalni jezik Namibije. Nemački je najčešći maternji jezik u Evropskoj Uniji i spada u deset najvažnijih jezika na svetu.

Nemački, kao maternji, koristi oko 105 miliona ljudi širom sveta, dok još preko 80 miliona ljudi na svim kontinentima govori nemački kao strani jezik. Kada se posmatra teritorija Evrope, nemački je maternji jezik za oko 95 miliona stanovnika Evrope i time je on drugi najviše korišćen maternji jezik u Evropi, posle ruskog, a ispred francuskog i engleskog. Stoga se smatra da najveći broj stanovnika Evropske Unije koristi nemački kao maternji jezik. To je, takođe, jedan od oficijelnih jezika Evropske Unije, i jedan od tri radna jezika Evropske komisije.

Poznavanje nemačkog jezika može biti od izuzetne važnosti za studente i stručnjake iz različitih oblasti, budući da u području naučnih publikacija one na nemačkom zauzimaju drugo mesto po zastupljenosti. S druge strane, ulaskom stranih firmi i otvaranjem sve većeg broja predstavništava evropskih kompanija (posebno onih sa nemačkog govornog područja) u našoj zemlji nemački je postaje sve traženiji jezik. Rasprostranjena i bogata mreža različitih medija na nemačkom jeziku može u mnogome pomoći u njegovom uvežbavanju i usavršavanju.

Nemački za osnovce od V-VIII razreda:

Za decu ovog uzrasta smo odabrali različite programa od početnih do viših nivoa. Akcenat je na postizanju što tečnije komunikacije i pravilnije primene jezičkog znanja.

Kursevi za odrasle

Za odrasle polaznike koristimo udžbenik i nastavnik materijal renomiranog nemačkog izdavača Hueber (Delfin).

Nastava se odvijaju dinamikom 2×2 časa nedeljno 60 časova (jedan semestar) da bi se savladao jedan nivo. Grupe broje od 4 do 8 polaznika, a akcenat je na konverzaciji.

Mnogi žitelji Braničevskog okruga odlaze na privremeni rad u zemlje nemačkog govornog područja, tako da im je za radnu dozvolu neophodan dokaz o poznavanju jezika na A1 nivou.

Kao dokaz o neophodnom stepenu poznavanja jezika, Odeljenje za vize ambasade u Beogradu priznaje isključivo diplome institucija koje poseduju Sertifikat prema standardima ALTE (Association of Language Testers in Europe) i imaju filijalu sa izaslanim saradnicima iz Nemačke.

U Srbiji ove preduslove ispunjavaju sertifikati Gete instituta u Beogradu, kao i njegovog licenciranog partnera, instituta „Kolarac” u Beogradu. Svi naši polaznici kojim su potrebni ovi sertifikati, pripremaju se kod nas i polažu u Beogradu i ponosno ističemo da je procenat prolaznosti na ispitu – 98%

Najmanji stepen jezičkog ispita koji se mora položiti je ispit A1 - „Start Deutsch 1″.

Opširnije informacije možete naći na web-stranici Gete instituta u Beogradu:

www.goethe.de/ins/cs/bel/deindex.htm

Pored osnovnog nivoa, A1, sve češće se traže i kursevi viših nivoa. U našem centru uspešno sprovodimo pripremnu za polaganje A2, B1 i B2, C1 nivoa evropskog jezičkog okvira.

Brojne nemačke kompanije su u potrazi za radnom snagom. Više informacija o postojećim konkursima na teritoriji Nemačke moguće je naći na web stranici Zavoda za zapošljavanje u Nemačkoj (Bundesagentur für Arbeit) i na sledećem linku:

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB7-Beschaeftigung-ausl-AN.pdf

Prema trenutnim statistikama, Zavod za zapošljavanje u Nemačkoj ima potrebu za oko milion stručnjaka iz različitih oblasti, kao i radnika u uslužnim delatnostima. Najviše se traži osoblje sa visokom stručnom spremom, gotovo iz svih oblasti, a u poslednje vreme, najtraženije je medicinsko osoblje, inženjeri, informatičari i lica kvalifikovana u oblasti nege starih lica i gerijatrije. Broj potrebnih lekara u Nemačkoj raste i procenjuje se da će u narednih 7-8 godina doći do značajne cifre od 56.000. Zbog sve veće potrebe stanovništva za korišćenjem wellness centara, pojavljuje se sve veća potreba za fizioterapeutima. Smatra se da je ovo zanimanje, pored prethodno navedenih, jedno od najtraženijih u Nemačkoj. Kvalifikovani vaspitači, zavarivači sa atestom, frizeri, manikiri i kozmetičari, elektroinstalateri i električari, sve su ovo zanimanja za kojima Nemačka trenutno, a i u perpektivi, ima potreba.

Ukoliko ste zainteresovani za studiranje u Austriji, više informacija možete pronaći na veoma iscrpnom sajtu

http://www.studentskizivot.com/studiranje-u-inostranstvu/austrija/

Zanimljivosti o Nemačkoj

Svetski poznata jela hamburger i hot dog dolaze iz Nemačke Nemačka je poznata po kobasicama i svaka regija ima svoju karakterističnu kobasicu.

Nemačka deca su prva počela da ukrašavaju jelku za Božić, koji se kod njih slavi 25. decembra.

Prva knjiga štampana u Evropi je Biblija. Nju je objavio Nemac Johan Gutenberg na svojoj štamparskoj mašini 1455.

Kada polaze u prvi razred, deca u Nemačkoj dobijaju na poklon od svojih roditelja veliki ukrašeni fišek, šultute (Schultüte), napunjen sitnicama poput slatkiša, igračaka ili olovaka. Ovaj poklon pomaže da se prvi dan u školi učini lepšim.

Nemačka trobojka potiče iz XIX veka, a ove boje su se nalazile na uniformama tadašnjih vojnika – boraca za ujedinjenje.

Reka Dunav izvire u Crnoj šumi (Schwartzwald) na jugozapadu Nemačke.

na vrh...

ITALIJANSKI JEZIK

O Italijanskom jeziku

Italijanski je jezik za koji se kaže da je veoma melodičan, ritmičan i pitak, a naša prof. Biljana, korišćenjem najsavremenijih metoda i programa, uverava svoje polaznike u istinitost tih reči. Vođeni godinama provednim u Italiji, iskustvom koje sa sobom nosi život u italijanskom govornom području , opredelili smo se za udžbenike Arrivederci i Progetto Italiano, u zavisnosti od potreba i želja polaznika. Organizujemo:

• Početni kurs (Elementare)

• Srednji I (Intermedio)

• Srednji II (Avanzato)

• Viši (Superiore)

Zašto učiti italijanski jezik?

Italijanski jezik se ubraja u grupu romanskih jezika (uz španski, rumunski, francuski, portugalski i reto romanski). On je službeni jezik u Italiji, Vatikanu, San Marinu i Švajcarskoj, a njime se kao maternjim služi oko 70 miliona ljudi. Italijanski jezik je peti po redu u svetu po broju ljudi koji ga uče kao strani jezik, odnosno još 125 miliona ljudi povremeno se služi njime.

Italijanska kultura, sa bogatom istorijom iz oblasti umetnosti, arhitekture, muzike i tradicionalne italijanske kuhinje i svetski poznatih vina, izvrsna je osnova za učenje i usvajanje ovog jezika, kao i upoznavanja sa običajima i kulturnim nasleđem zemlje koja je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija današnjice.

Znati italijanski jezik znači imati pristup književnoj baštini koja je od temeljne važnosti za istoriju Evrope, značajnim humanističkim i drugim naučnim tekstovima, pozorišnoj, muzičkoj, opernoj i kinematografskoj produkciji.

Zanimljivosti o Italiji

Jedinu kopnenu granicu ima na severu, na Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom.

Rim je glavni grad Italije, takođe i najveći i najbrojniji grad u Italiji sa oko 2,7 miliona stanovnika.

Nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se unutar teritorije Italije.

Italija je mesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog veka.

Italija je znamenita zbog svoje umetnosti, kulture i brojnih spomenika, od kojih su najslavniji krivi toranj u Pizi i Koloseum u Rimu.

Koloseum je amfiteatar u Rimu, sadrađen 72. godine i u njemu su održavane gladijatorske borbe, mogao je primiti 50.000 gledalaca, 7. jula 2007. proglašen je kao jedno od novih sedam svetskih čuda.

Krivi toranj u Pizi je zvonik katedrale i u jednom momentu se toliko nakrivio da je bio zatvoren za javnost. „Spasilačka akcija“ ispravljanja zvonika koštala je preko 50 miliona nemačkih maraka. Venecija je jedinstven grad na svetu, izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni, na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, sa kanalima umesto ulica.

Nаjvišа tаčkа u Itаliji je Mon Blаn, u Alpimа, nа 1577 metаrа.

Nаjdužа rekа u Itаliji Po.

Itаlijа imа tri аktivna vulkаna: Vezuv, Etnа i Stromboli.

Picа je “izmišljena” u Nаpulju oko 1860. godine.

Picа je jednа od retkih reči koje se rаzumeju u celom svetu.

Termometаr je itаlijаnski izum.

Klаvir potiče iz Itаlije.

Pisаćа mаšinа je itаlijаnski izum.

Espreso mаšinа je izmišljenа u Itаliji.

Vespа skuter je izmišljen u Itаliji 1946.

Operа je nаstаlа u Itаliji.

Sа skoro 40 milionа turista, Itаlijа je četvrtа nаjposećenija zemljа nа svetu.

Itаlijа imа preko 3.000 muzejа.

Svаkodnevno 3.000 eura bude bаčeno u „Fontana di Trevi“ jednu od najlepših i najpoznatijih fontana u Rimu.

Kugom je ubijenа jednа trećinа itаlijаnskog stаnovništvа u 14. veku.

Itаlijа drži Ginisov rekord kao zemlja koja imа nаjviše liftova.

Itаlijа je poznаtа po svojim sportskim аutomobilimа kаo što su Ferаri, Alfа Romeo, Mаserаti i Lаmborghini.

Nаjstаriji Evropski univerzitet u stаlnom rаdu je Univerzitet u Bolonji, osnovаnа 1088.

Nаjstаriji filmski festivаl nа svetu, počevši od 1932, je Filmski festivаl u Veneciji.

Itаlijа imа više poznаtih modnih dizаjnerа od bilo koje druge zemlje.

Vinova loza se se gaji u čitavoj zemlji, a Italija je jedan od najvećih proizvođača vina.

Itаlijа je bilа domаćin Olimpijskih igаrа tri putа.

Itаlijа je dom nekih od nаjvećih svetskih kompozitorа, kаo i Vivаldijа, Rosinijа, Verdijа i Pučinijа.

na vrh...

ŠPANSKI JEZIK

na vrh...

FRANCUSKI JEZIK

na vrh...

RUSKI JEZIK

na vrh...

globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe
globe